Pakistan Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Pakistan Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Pakistan ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Pakistan uluslararası plaka kodu ”PAK” dır.

Pakistan Güney Asya da bulunan bir ülkedir. Ülkenin yaklaşık tahmini nüfusu 185,044,286dir. Ülkenin Başkenti İslamabad dir. Resmi dili Urduca dır. Ülkenin iklimi sıcak ve kuraktır. Ülkeye çok fazla yağmur yağmadığı için ve yolların büyük bir kısmı topraklı olduğu için ülke çok topraklı olup ağaçların rengi bile tozdan gözükmemektedir.

Ülkenin yer altı kaynakları bakımından çok fakirdir. Kömür, bakır gibi yer altı kaynakları ülkede bulunmamaktadır. Ülkenin bazı kesimleri ormanlık olup bu ormanda vahşi hayvanlar bulunmaktadır ülkeye geldiğinizde safari yapabilir bu hayvanları görebilirsiniz. Ülkenin damak tadı ve pişirdiği yemekler Türkiye deki yemeklere benzemektedir.

Ülkenin geçim kaynağı tarıma dayalıdır. Ülkede yaşayan insanların birçoğu tarımla uğraşmaktadır. Buğday ve pirinç üretimi yapılmakta olan bu tarım topraklarında bu ürünlerin ihracatı çok azdır. Ülkede şeker kamışı ve pamuk üretimi yapılmaktadır yapılan bu üretim çokça ihracatta kullanılmaktadır. Ülkenin geçim kaynağı tarıma dayalı olduğu gibi ekonomiye de katkıda bulunmaktadır. Ülke ekonomisini canlı tutan yer altı kaynakları olmadığı için tarım bu dengeyi sağlamaktadır.

- Advertisement -