Kazakistan Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Kazakistan Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Kazakistan ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Kazakistan uluslararası plaka kodu ”KZ” dir.

Kazakistan Asya kıta sının ortasında bulunan bir ülkedir. Kazakistan’ın tahmini nüfusu 17,289,111 dir. Ülkede dağları çok dur ce düzlükler vardır. Ülkede birçok akarsu vardır bu akarsular denize dökülür. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan bir ülkedir. Birçok kömür yatağı ve petrol yatağı bulunmaktadır. Ülkenin ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar.

Ülkede yaşayan insanların geçim kaynakları hayvancılık olduğundan birçok insan göçebe hayatı yaşamaktadır. Yazları sıcak bölgelere giden insanlar kışında soğuktan korunmak için başka yere göç etmek zorunda kalmıştır. Okullarda eğitim Rusça ve Kazakistan’ca eğitim verilmektedir. Yatılı okullarda bulunan ülkede yaklaşık 17 yaşına kadar eğitim zorunludur.

Ülke ekonomisi sanayi tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Bölgelerden oluşan ülke kurak ve çöl olduğu pek tarıma elverişli olmamasıyla birlikte azda olsa üretim yapılmaktadır, ay çekirdeği buğday gibi. Sanayinin gelişmesinde katkısı olan kömürdür. İnsan gücü ile çıkartılan kömür ülkenin ekonomik açısından önemlidir. Ülkeye ulaşımda kolaydır. Demir yolu ülkenin her yerinde vardır aynı zamanda kara yolu ile de ulaşım mümkündür. Birkaç şehirde ise hava alanı vardır.

- Advertisement -