İsrail Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

İsrail Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

İsrail ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

İsrail uluslararası plaka kodu ”IL” dir.

İsrail Ülkesinin Başkenti Kudüs dür. İsrail in tahmini nüfusu 7.282.000’dir. İsrail’in resmi ili İbranice ve Arapçadır. Dünyanın tek Yahudi devleti olup, Doğu Akdeniz in kıyısındadır. Engebeli ve dik dağları vardır. Kışları yağışlı geçerken yazları ise kuraktır. Ülkenin ayrısı çöl gibi olduğundan bir Akdeniz bölgesinde verimli topraklar ve yeşillik alan vardır.

Yer altı kaynakları ise doğal gaz, demir gibi kaynakları vardır. Yeşillendirme alanları için hızlı bir çalışma başlatılmış olurken, yabani hayvanların soyu tükenmekte olup envayi çeşit kuş türüne rastlanabilir. İsrail’in en önemli geçim kaynakları turistler ve tarımdır. Kişi başına düşen milli gelire bakılacak olursa dünyanın en zengin ülkeleri arasında İsrail i görmemiz mümkündür. Teknoloji açısından da hızla gelişme göstermektedir.

Yeşil alanın az olmasından dolayı hayvancılık gelişmemiş olup, kümes hayvancılığı gelişmiştir. Denizcilik ve balıkçılıkta da gelişmiş olan bir ülkedir. Sanayisi de gelişen ülke, genellikle silah, elmas işletmeciliği ve optik yönünde gelişmiş sanayisi bulunmaktadır. İhraç ettiği mallar en çok muz ve üzümken silah ve uçak da satmaktadır.

- Advertisement -