Irak Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Irak Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Irak ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Irak uluslararası plaka kodu ”IRQ” dir.

Irak Ortadoğu ülkeleri arasında yer almaktadır. Coğrafi konum itibariyle ülkemize yakın olarak konumlandırıldığından dolayı sınır komşularımız arasında yer almaktadır. Gerek ticari gerekse kültürel alışverişimizin yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Irak bulunduğu bölgede zengin petrol yataklarına sahip olmasından dolayı dikkat çekmektedir. Petrol rezervleri ve çıkan petrol miktarı oldukça iyi durumdadır. Dönemsel olarak veya sürekli bulunmak koşuluyla Türk firmaları Irak’ta çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Durum böyle olunca iki ülke arasında ki ticaretin büyüklüğü farklı boyutlarda ele alınabilir.

Ülkenin bulunduğu konum itibariyle fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse, farklı coğrafi özelliklere sahiptir. Yer yer engebeli yapılar etkili olurken, yer yer düzlükler bulunmaktadır. Tüm bu coğrafi farklılıklar ülke içerisinde farklı iklimlerin görülmesine de neden olmaktadır. Ağırlıklı olarak karasal iklime benzeyen yapıda bir iklimin etkili olduğundan bahsedilebilse de, ülkede ki sıcaklık değerlerinin yüksek olması karasal iklimden ayrılan özellikleri arasında yer almaktadır. Farklı fiziki koşullar ülke içerisinde yetiştirilen ürünleri de etkilediğinden dolayı yer yer mikro klima alanları oluşarak üretimde fiziksel koşulların dışına çıkılmaktadır.

- Advertisement -