Hong Kong Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Hong Kong Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Hong Kong ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Hong Kong uluslararası plaka kodu ”HK” dir.

Hong Kong, Asya kıtasında bulunmaktadır. Nüfusu yaklaşık olarak 9milyon kişidir. Tarihi süreç boyunca bağımsız olarak yaşama arzusu için çabalasa da uzun bir zaman İngiltere’ye bağlı olarak yaşamıştır. Daha sonra ise Çin’e bağlı özerk bir yönetim olarak günümüzde varlığını sürdürmektedir. Fiziki yapısı oldukça farklıdır. Her bölgesinde ki fiziki yapı farklılık gösterdiğinden iklimde ülkenin her yerinde aynı olarak gerçekleşmemektedir. Adalar ülkesi olarak bilinir çünkü birçok adadan oluşmaktadır. Bundan dolayı denizciliğin oldukça önemli olduğunu söylememiz gerekir. Adalara ek olarak denizin doldurularak yer edinme çabaları da hala devam etmektedir.

Ülke ikliminden söz etmek gerekirse, genel olarak Muson ikliminin etkili olduğu söylenebilir. Konum itibariyle muson rüzgarlarının etkisinde bulunduğundan bazı mevsimlerde yüksek yağış almaktadır. Bu mevsimler muson ikliminin karakteristik özelliği olan yaz aylarında denizden karaya doğru esen rüzgârların getirdiği yağmurlardan oluşmaktadır. Kış aylarında ise tam tersi yönde karadan denize doğru rüzgar esmektedir. Bu durumda da daha kuru bir iklimin varlığından söz edilebilir.Ülkenin çok az bir kısmı tarıma müsait olmasına rağmen bu kısımlarda yoğun bir tarımcılık faaliyeti görülmektedir.

- Advertisement -