Cibuti Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Cibuti Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Cibuti ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Cibuti uluslararası plaka kodu ”DJI” dır.

Cibuti Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Nüfusu yaklaşın olarak 900bin kişidir. Halkın neredeyse tamamı Müslüman dır. Başkentleri üle ile aynı adı taşıyan Cubiti’dir. Para birimi ise Cubiti Frankı olarak adlandırılmaktadır. Afrika kıtasının doğ tarafında yer alan ülke Babül Mendeb boğazına kıyısı olmasıyla dikkat çekmektedir. Nispeten küçük bir ülkedir, yüz ölçümü de küçüktür. Yüz ölçümünün küçük olmasına rağmen ülke de farklı fiziki koşullar bulunmaktadır. Dağlık ve engebeli kesimler bulunurken, bir tarafta da düzlükler bulunmaktadır. Oldukça sıcak bir iklimin hüküm sürdüğü bir konumda bulunmasından dolayı bu sıcaklıktan payına düşeni almaktadır. Ülkede ki sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak 30⁰C olduğu söylenebilir. Bu sıcak ve kavurucu iklimin etkisiyle ülke de küçük ot toplulukları bulunmaktadır. Bunların dışında bitki örtüsünden bahsetmek oldukça güç olmasına rağmen yer yer minik ağaçların bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

Ülke yer altı kaynakları bakımından da oldukça fakirdir. En çok bulunan yer altı kaynağı tuz madenleridir. Ülke ekonomisine en büyük katkı, kıyısının bulunduğu yerlerdeki gemi ve liman işletmeleridir. Dünya ticareti açısından oldukça önemli bir konuma yakınlığından dolayı transit gemilerin uğrak limanlarına yakın konumunda olmasından dolayı ekonomisine katkılar sunabilmektedir.

- Advertisement -