Cezayir Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Cezayir Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Cezayir ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Cezayir uluslararası plaka kodu ”DZ” dir.

Cezayir, Afrika kıtasının kuzeyinde bulunmaktadır. Afrika kıtasının büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. Akdeniz’e kıyısı olan bir ülkedir. Ülkenin genel fiziki yapısında hem engebeli ve dağlık alanlar bulunurken hem de düzlük alanlar yer almaktadır. Ülkenin kuzey kesiminde Akdeniz iklimi görülmektedir ve kışları biraz daha ılıman yaşanmaktadır. Ülkenin iç kesimlerinde ise dağlık ve engebenin etkisiyle iklim karasal iklim benzerinde bir iklim yapısını almaktadır. Soğukların şiddetli olduğunu söylesek de ortalama olarak 8-10 derece arasında yer aldığını hatırlatmakta da fayda var.

Ülkenin ikliminde farklılıkların görülmesi, bitki örtüsünde de farklılaşma görülmesine neden olur. Akdenize yakın olan kuzey kısımlarında Akdenizin tipik bitki örtüsü olan makiler bulunur. Makilerle beraber benzer çalı topluluklarında görüldüğünü söyleyebiliriz. İç kesimlere ilerledikçe iklim değiştiğinden dolayı bitki örtüsü de değişmektedir.
Geçim kaynakları arasında önem kısım tarıma aittir. Tarım alanında modern yöntemler kullanılmadığından dolayı verim oldukça düşüktür. Çok kişi çalışmasına rağmen istenen mahsül alınamamaktadır. Ülkenin bir diğer önemli ekonomik faaliyeti yer altı kaynaklarıdır. Özellikle de petrol ekonomik kaynaklardan en önemlileri arasında gösterilebilir.

- Advertisement -