Bosna-Hersek Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Bosna-Hersek Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Bosna-Hersek ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Bosna-Hersek uluslararası plaka kodu ”BIH” dır.

Bosna-Hersek Avrupa kıtasında yer almaktadır. Ülkenin tarihinden bahsedecek olursak, uzunca bir süre Osmanlı Devletinin himayesinde yaşamıştır. Ardından Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmiştir. Fiziki yapısından bahsetmek gerekirse, genel olarak düz ve sade bir yapıda değil, dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. İki büyük nehri bulunmaktadır ve ülke içerisinde oldukça önemlidir. İklimi ise denize yakın kesimlerde Akdeniz ikliminden söz edilebilir. Tam Akdeniz iklimi görülmese de Akdeniz iklimine benzer bir iklim yaşanmaktadır. İç kesimler de ise dağlık ve engebeli bir yapı olduğunu söylemiştik. Bu nedenle iç kesimlerde karasal iklime benzer bir iklim görülür. Yükselti arttıkça soğuğun şiddeti artar ve karasal iklimin şiddeti arttığından kar görülmeye başlar. Böylece ülke içerisinde farklı sıcaklıkların yaşandığını söyleyebiliriz.

Bosna-Herkes yaklaşık 6milyon kişi nüfusa sahiptir. Bu nüfusun yarısından fazlası Müslüman dır. Diğer kısmı ise farklı dinlere mensuptur. Türk asıllı vatandaş sayısı oldukça çoktur. Osmanlı Devletinin bir döneminde Osmanlı Devletine bağlı olduklarından Osmanlı Eserlerini görmek mümkündür. Buna bir örnek vermek gerekirse, Mostar Köprüsünü söyleyebiliriz.

- Advertisement -