Arnavutluk Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Arnavutluk Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Arnavutluk ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Arnavutluk uluslararası plaka kodu ”AL” dir.

Arnavutluk Avrupa Kıtasında yer alan bir Ülkedir. Komşuları arasında, Sırbistan Ülkenin kuzeybatısında Karadağ bulunurken Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 2,894,475 kişiden oluşmaktadır. Arnavutluk fiziki yapısı itibari ile dağlık ve engebeli bir özellik taşımaktadır. Ülke genelinde yüksek dağlar geniş yer kaplamaktadır. Dağlık ve engebeli olmasından dolayı ülkenin çeşitli bölgelerinde çeşitli yer şekillerine rastlanır. Arnavutluk’a uğrarsanız bu yüksek dağlarda tırmanışlar yapabilir ülke ye kuş bakışı bakabilirsiniz.

Ülkenin farklı fiziki yapıya sahip olmasından dolayı oldukça fraklı iklimler görünür. Bu iklimlerden birisi yakından bildiğiniz Akdeniz iklimidir. Bu nedenle tanıdığımız sebze ve meyveler yetişir örneğin turunçgiller gibi. Akdeniz ikliminin yanı sıra farklı iklim tipleri de görülen Ülkede dağların yüksek olması nedeniyle kışları sert ve kurak geçen alp iklimi de gözükmektedir.

Ülke yer altı kaynakları açısından çok zengin olup, bunlardan kömür ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ülkeden çıkartılan petrol ilenir veya ham olarak diğer ülkelere satılarak ülke ekonomisine kazanç getirilir. Büyük ormanlarda yetişen bitkiler tıpta kullanılarak bir çok ilaç üretilir.

- Advertisement -