Angola Uluslararası Plaka Kodu

- Advertisement -

Angola Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Angola ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

- Advertisement -

Angola uluslararası plaka kodu ”ANG” dir.

Angola Afrika kıtasının Güney kısımlarında bulunmaktadır. Bu ülkenin tarihi oldukça eskiye dayanmasına rağmen günümüzde, sömürge olarak kullanılan bir ülkenin yaralarını sarmaya çalışan bir görünüme sahiptir. Özellikle Portekizliler tarafından sömürge imparatorluğu kurulduğu dönemlerde oldukça ağır yaralar almıştır.

En değerli yer altı madenlerine sahip olması bu acıları çekmesindeki en büyük nedenler arasında yer almaktadır. Yer altı kaynaklarından olan petrol ve elmas ülkeye büyük acılar yaşatmaktadır. Sadece bu kaynakları çıkarabilirken maalesef bu kaynakları işleyecek kaynaklara sahip olmaması sömürge devleti olmasına zemin hazırlamaktadır.

Fiziki özelliklerinden bahsetmek gerekirse, Atlas okyanusuna kıyısı olan bir ülke konumundadır. Farklı iklim tipleri görülse de genel olarak tropikal iklim görülmektedir diyebiliriz. Yaklaşık olarak 25milyon kişi yaşamaktadır. Kullanılan diller Portekizce ağırlıklıdır. Ülke genelinde nüfusun yarısında Hristiyanlık tercih edilirken, İslamiyet oldukça az bir kısımda görülmektedir. Eğitim problemlerinin yaşandığı ülkede, tıp, kamusal harcamalar gibi birçok konuda problemler bulunmaktadır.

- Advertisement -