70 Nerenin Plaka Kodu?

- Advertisement -

70 plaka kodu Karaman ilimize özel olarak belirlenen plaka kodudur. İç Anadolu bölgesinin yer alan ve aynı zamanda ilçesiyle aynı ada sahip olan Karaman’a ait ilçeler için çeşitli farklı harf grubu bulunmakta. Karaman’ın ilçelerine bağlı taşıt araçların plakalarının tüm listesi.

  • 70 AC 001 – 70 AZ 999 Merkez
  • 70 DA 001 – 70 DZ 999 Merkez
  • 70 E 0001 – 70 E 9999 Ermenek
  • 70 EA 001 – 70 EZ 999 Merkez
  • 70 M 0001 – 70 M 9999 Merkez
  • 70 T 0001 – 70 T 9999 Merkez

Karaman

İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, Konya, İçel ve Antalya illeri arasında yer alan Karaman, önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. Karaman ve çevresi, MÖ 8000’den beri yerleşmiş, yeraltı şehirleri, mağaralar, dini turizm merkezleri ve yaylalar, doğal güzellikler ve zengin el sanatları örnekleri gibi cazibeli turistler.

Karaman’da tarih ve doğal güzellikler bir arada var. Bölgedeki yerleşimin Neolitik ve Kalkolitik Dönemlere tarihlendiği düşünülmektedir. Hıristiyanlığın yayıldığı Roma döneminde önemli bir merkez olan Karaman, çevresi ile birlikte Bizans döneminde değerini korumuştur. Eskiden Laranda olan Karaman’ın adı Türk hakimiyeti altında Larende oldu. 12. yüzyılın başında Danimarkalıların ve II. Kılıç Arslan döneminde Selçukluların ülkesi oldu. Kilikya Kralı II. Şehir 1230 dolaylarında Harzemsahs’a bırakıldı. Karamanid Beyliği tohumları 1235’te ekildi ve 12. yüzyılın ortalarında kuruldu. 13. yüzyılın başında Karamanlılar Laranda’yı bir merkez haline getirdi, Türkiye Cumhuriyeti zamanında Laranda’nın adı Karamaniler yüzünden Karaman oldu. Osmanlılar ve Karamanlılar arasında devam eden savaşlar sırasında Osmanlılar şehri birkaç kez ele geçirdi. Karamanid Beyliği çöktükten sonra, şehir 1466 yılında bir Osmanlı ülkesi oldu. Bir sanayi, kültür ve turizm merkezi olan Karaman, 1989 yılında Türkiye’nin 70’inci iline dönüştü.

İlçeler

Karaman (şehir merkezinde), Ayrancı, Basyayla, Ermenek, Kazımkarabekir.

Ayrancı

Hititler ve Süryaniler antik tarihte yaşadı. Toros Dağları’na kadar uzanan vadide on iki köprü vardır. Yapılar Osmanlı mimari tarzının izlerini taşıyor.

Başyayla

İlçede bozulmamış tarihi turistik yerler, önemli yaylalar ve mesire yerleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Tozmugar ve Dibekli yaylalarıdır. Tozmugaris’teki mağara görülmeye değer.

Ermenek

İlçe, tarihin ilk yerleşim yerlerinden biridir. Meraspolis Mağarası, Hitit In Hitit kısma, lahit ve heykeller, Gormel Köprüsü, Ermenek Kalesi, Mennan Kalesi, Tol Medresesi ve Zeyve Çarşısı gibi turistik değer açısından zengindir.

Kazımkarabekir

Arkeolojik araştırmalardan elde edilen bulgulara göre Konya ve Karaman illeri arasında yer alan ilçe, Hititlerden bu yana çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Romalılar için önemli bir yerleşim yeriydi.

Sarıveliler

1989 yılında il oldu. Bal, kiraz ve cevizleriyle tanınır. Meralarıyla ünlü Barcin yaylası bu ilçedir. Yetiştiriciliği stokunun yanı sıra, halkı kilim ve halı üretmektedir.
- Advertisement -