68 Nerenin Plaka Kodu?

- Advertisement -

68 Plaka kodu Aksaray ilimize atanmış olan araç kodudur. Aksaray’a ait çeşitli plakaların hangi ilçeye ait olduğunun detayları aşağıda yer almaktadır.

  • 68 AC 001 – 68 AZ 999 Merkez
  • 68 DA 001 – 68 DZ 999 Merkez
  • 68 EA 001 – 68 EA 999 Merkez
  • 68 FA 001 – 68 FZ 999 Ortaköy
  • 68 M 0001 – 68 M 2000 Merkez
  • 68 M 2001 – 68 M 3000 Ortaköy
  • 68 MA 001 – 68 MA 999 Merkez
  • 68 T 0001 – 68 T 2000 Merkez
  • 68 T 2001 – 68 T 3000 Ortaköy

Aksaray

Aksaray, dünyaca ünlü Kapadokya Bölgesi’ne çok yakındır. MÖ 8000’den beri uzun bir geçmişi vardır. Aksaray’da bulunan Aşıklıhoyuk, Neolitik Çağ’a ait bir yerleşim yeridir. M.Ö. 3000-2000 yıllarında Asur Ticaret Kolonileri döneminde Acemhoyuk önemli bir ticaret merkeziydi. Daha sonra Hititler, Helenistik, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Aksaray kültürel ve tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu ile cazip bir merkez haline gelmiştir.

- Advertisement -

Aksaray ilçeleri Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi

İpek Yolu’nda, dinlerin ve inananların zihinlerini ele alan sayısız dinlerin sayısız izi bulunan bir durak.

Ihlara Vadisi, iman turizmi için noktalar, yeraltı şehirleri, Tuz Gölü, Hasandağı Dağı, antik kentler ve spa merkezleri gibi zenginlikleri ile Aksaray , Kapadokya’nın görkemli şehirlerinden biridir.

Aksaray’ın ilk uygarlığı Aşıklı olarak kaydedilmiştir   ve MÖ 8000 yıllarına aittir. Aşıklıhöyük’te Anadolu ve Yakın Doğu’daki Neolitik dönemin en eski köyü bulunmaktadır.

Hıristiyanlığın ilk günlerinde önemli bir merkez olan Aksaray, 4. yüzyılda Caesarea Fesleğen (Kayseri) ve Nazianzus Gregory gibi öncülerin eviydi. Mısır ve Suriye’de kullanılan sisteme yönelik farklı manastır kuralları bölgeden çıktı. Mısır ve Suriye’deki keşişler kendilerini dünyadan tamamen koparırken, Basil ve Gregory altındakiler kesmediler. Kutsal Üçlü için yeni bir açıklama yapan Gregory, Mesih’in tanrısallığı ve İznik Konseyinde geçerli olan fikirleriyle ilgili bir tartışmayı tetikledi. Böylece, bir yenilikçi, Hıristiyanlık tarihinde ilk kez bir aziz oldu. Kaya kesimli kiliseler, Gregory’nin yaşadığı Belisırma, Ihlara ve Gelveri’nin kayalık bölgesidir.

Ihlara Vadisi’ni 100’den fazla kilise ve yaklaşık 5000 ev süslemektedir.

Vadi oluşumu, Hasandağı Dağı’nın volkanik patlaması ile başladı   ve bölgenin yüzeyini volkanik bir kaya tabakasıyla kapladı. Aynı volkanik aktivite, kireçtaşının çatlamasına ve doğal sıcak su kaynaklarının oluşmasına neden olan basınç ve ısı üretti; bunlar Ihlara kasabası ile Yaprakhisar köyü arasındaki Ziga Kaplıcalarında görülebilir. Patlamalar ayrıca Selime kasabasında ve Yaprakhisar köyünde görülebilen tanımlanamayan ama renkli peri bacaları oluşturan rüzgar, erozyon ve diğer doğal fenomenlerle şekillendirilen tüf çıkıntıları üretti.

İpek Yolu’nun Koruyucuları

- Advertisement -

Selçuklu Türklerinin 11. yüzyılda bölgeye gelişiyle medreseler, derviş zâviye ve kervansaraylar ortaya çıkmaya başladı. Kervansaraylar İpek Yolu’nun koruyuculardı ve Selçuklu mimarisinin ihtişamları arasında önemli bir yer tuttular. İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminin iki önemli kenti olan Kayseri ile Konya arasında yer alan Aksaray, isimlerini çevrelerindeki kasaba veya köylere ödünç veren kervansaraylarıyla ünlüydü. Burada Sultanların hanlarının en eski ve en büyük örneklerinin Selçuklu mimarisi üzerinde belirleyici bir etki yaratacak yapılardan oluştuğu da buradaydı. Aksaray’ın 1229 yılında inşa edilen Sultanhanı (Sultan Hanı), her Selçuklu kervansarayının ticaret ve güvenlik için bir yapı olmanın yanı sıra nasıl bir sanat eseri olduğunu da göstermektedir.

 

 

- Advertisement -