29 Nerenin Plaka Kodu?

- Advertisement -

29 plaka kodu Gümüşhane ilimize özel olarak belirlenen plaka kodudur. İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin önemli kenti Gümüşhane’ye ait ilçeler için çeşitli farklı harf grubu belirlenmiştir. Gümüşhane’nin ilçelerine ait otomobil plakalarının tam listesi aşağıdaki gibidir.

 • 29 AC 001 – 29 AP 999 Merkez
 • 29 AS 001 – 29 AT 999 Kelkit
 • 29 AU 001 – 29 AV 999 Şiran
 • 29 AY 001 – 29 AY 999 Kelkit
 • 29 D 0001 – 29 D 45 Merkez
 • 29 DA 001 – 29 DA 999 Torul
 • 29 DK 001 – 29 DK 999 Köse
 • 29 M 0001 – 29 M 250 Merkez
 • 29 M 0251 – 29 M 700 Kelkit
 • 29 M 0701 – 29 M 749 Köse
 • 29 M 0901 – 29 M 999 Şiran
 • 29 M 1201 – 29 M 1399 Torul
 • 29 T 0001 – 29 T 250 Merkez
 • 29 T 0251 – 29 T 400 Kelkit
 • 29 T 0401 – 29 T 500 Şiran

Gümüşhane ve çevresi Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş noktasıdır. Çin ve Trabzon arasındaki tarihi İpek Yolu üzerinde, tarihi ve doğal güzelliklerin birbirini kucakladığı bir şehirdir ve zengin gümüş madenleri nedeniyle Gümüşhane olarak adlandırılmıştır.

- Advertisement -

Denize 100 km uzaklıktaki şehir, mikro iklimi, eşsiz doğal güzellikleri, form bakımından zengin mağarası ve eşsiz bir tablodan birini hatırlatan bakir ve zengin bir turizm potansiyeline sahiptir, neredeyse 450 yayla, antik şehirler, doğal park alanlar, zengin flora ve fauna.

Gümüşhane’de iklim yaz aylarında oldukça kurak, genellikle kış ve ilkbahar aylarında yağışlıdır. Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkarsanız karasal iklimin özellikleri o kadar önemli hale gelir.

Gümüşhane ilçesindeki arkeolojik bulgular, bu alandaki yerleşimin M.Ö. 3000 yılına kadar izlenebileceğini göstermiştir. Buraya yerleştiği varsayılan ilk topluluklar, M.Ö. 2000 yılının ortalarında Azzi ve Hayashasi’dir. Ayrıca, gelen Asurlu tüccarların M.Ö. 2000 yılında Mezopotamya’dan gelen maden yatakları nedeniyle bu bölgeye ilgi duymuştur.

Bölge, Hitit İmparatorluğu döneminde de zenginlik kaynağıydı çünkü orada maden yatakları işletiyorlardı. Hitit İmparatorluğu çöktükten sonra, bölgeye Urartus hakim oldu ve Kimmerler ve İskit istilaları 8. yüzyılın sonuna kadar başladı. Bu dönemde, çoğu insan evlerini terk etti ve güneye ve batıya göç etmeye başladı. Daha sonra bölge Medler, Persler ve Pontus Krallığı tarafından yönetildi. MÖ 1. yüzyılda Roma’nın yönetimi bu bölgede görüldü. MS 395 yılında Bizans İmparatorluğu toprakları içinde yer alan Gümüşhane, MS 7. yüzyılda Bizans-Hazar askeri işbirliğine tabi tutulan topraklar arasındaydı.

7. ve 8. yüzyıllarda Araplar tarafından yönetilen bölge, bir kez daha Bizans İmparatorluğu’nun ülkesi oldu ve 11. yüzyılda “Saltuklular” tarafından fethedildi. Fatih Sultan Mehmed 1461’de Trabzon (Trebizond) İmparatorluğu’nu yıktığında Gümüşhane’yi Osmanlı İmparatorluğu’na dahil etti.

İLÇELER

Gümüşhane ilçeleri; Kelkit, Köse, Kurtun, Şiran ve Torul.

Kelkit

Gümüşhane’nin en büyük ilçesidir. Sınırları içinde önemli tarihi yerleşim alanları bulunmaktadır. Bizanslılar tarafından kurulan kentin kalıntıları arasında surlar, kiliseler, su yolları ve su kemerleri, rölyefler ve heykeller bulunmaktadır.

Kürtün

Tirebolu-Torul transit karayolu üzerinde Harsit Çayı’nın yakınında kurulmuş olan ilçe oldukça dağlık bir araziye sahiptir. Kurtun ilçesinin çevresi, çok yeşil orman alanlarıyla neredeyse bir orman denizine benziyor.

Köse

İlçe, bugüne kadar bir nesilden diğerine aktarılan zengin bir mutfak mirasına sahiptir ve bugün hala önemini korumaktadır. Evelek dolmasi (et ve yükseliş karışımı ile doldurulmuş sebze), kalem (kalem) dolmasi, siron, fit fit hasili ve pirincli borek (pirinç içeren lapa lapa) bölgenin lezzetini simgeliyor.

Şiran

Tomara Şelalesi, Siran bölgesinin güneybatısında, Seydibaba Köyü’ndedir. Sonbaharın suları neredeyse kayaları parçalayan 15-20 m’den itibaren kaynaklanıyor ve 20-25 metre yükseklikten su yoluna düşüyor. Görmeye değer bir doğa şaheseri.

Torul

Harsit Çayı çevresinde kurulmuştur. İlçe turistik yerler bakımından zengindir. Karaca Mağarası, Zigana Dağı, Limni Gölü, Yedi goller (Yedi Göller) ve tarihi köprüler bunlardan sadece birkaçı.

TARİHİ YAPILAR

Kalıntılar

Eski Gümüşhane

Mevcut il merkezinin 4 km güneybatısında ve Harsit Nehri’ne düşen Musalla Çayı’nın kenarlarında kurulmuş ilk yerleşim bölgesiydi. Zaha / Zanka (daha sonra Argyropolis, Canca, Eskişehir) olarak bilinen ilk yerleşim alanı ile ilgili bilgiler kesin değildir. İlçede yaklaşık 35 kale kalıntısı olduğu bilinmektedir. Roma ve Bizans dönemlerinden kaldıkları sanılmaktadır.

Santa Harabeleri

Yağmurdere Alt Bölgesi sınırları içinde, ilçe ilçesine 90 km uzaklıktadır. Yerleşim alanının 17. yüzyılda kurulduğu varsayılmaktadır. Alan dokuz mahalle ve üç yüzden fazla binadan oluşuyordu.

Satala Antik Kenti (Sadak Köyü)

Kelkit İlçesi’nin 17 km güneydoğusunda bulunan Sadak Köyü’ndedir. Ne zaman tuğla parçaları, üzerinde bir XV vardı. Legio Apollinaris amblemi, bölgede bulundu, yerin Satala antik kenti olduğu kesinleşti. Bizans tarihçisi, şehrin tepelerle çevrili bir ovada kurulduğunu ve İmparator Justinianus’un şehir surlarını restore ettiğini bildirdi. Roma Lejyon Kampı etrafında kurulan Satala şehri imparatorluk döneminde Latin kültürünün merkezi oldu. Şehirde ve çevresinde Satala Kalesi, su kemerleri, tiyatro, agora ve diğer yapı kalıntıları görülebilir.

Kaleler

Canca Kalesi

Kaleye Vank Köyü’nden ve Kale Deresi denilen bir vadiden ulaşılabilir. Evliya Çelebi bu kaleden “Seyahatname” nde (seyahat kitabı) bahsetti. Kale, doğudan batıya, sırt sırta uzanan üç bölümden oluşmaktadır. Yüksek duvarlarla da desteklenir.

Kov Kalesi

İl merkezi sınırları içinde Gümüşhane-Erzincan karayolunun 21. kilometresinde bulunan Esenyurt Köyü’ndedir (daha önce Kov denir). Kaleye karayolundan ayrılan stabilize bir yolla erişilebilir.

Akçakale (Beyaz Kale)

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı Mahallesi’ndedir. Bir kale olarak bahsedilmesine rağmen, küçük bir tahkimat yeridir. Kale, bir kaya kütlesinden yararlanılarak inşa edilmiştir. Daha sonra kalenin üst kısmı tamamen çöktü.

Keçi Kalesi

İl merkezinin sınırları içerisinde ve Kale Alt Bölgesi’nden geçen bir transit yol üzerindedir. Yerel halk bu kaleyi Kokanes veya Koans olarak adlandırdı. Muhteşem bir dış manzaraya sahip olan bu kale, bir uçurumun üzerinde yer alır, iki güzergahı vardır ve doğu tarafından girilir. Kalenin içindeki iki yapı dikkat çekiyor. Zemin seviyesinin biraz üzerinde yuvarlak kemerler, dikdörtgen şeklinde yerlere aittir. Işık sağlamak için bu iki arka arkaya yapı penceresi bulunmadığından, zindan olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca kalede vadiye giden su yolları vardır.

Torul Kalesi

Torul ilçesindeki kalenin ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, Ceneviz döneminden kaldığı düşünülmektedir. Fatih Sultan Mehmed’in Uzun (Uzun) Hasan’ın ölümünden sonra bu kaleyi aldığı ve kale duvarlarının bir kısmının bugün hala iyi durumda olduğu bilinmektedir.

Gümüşkaya Kalesi

Dibekli Köyü’nün kuzeyinde dağlar arasındadır. İki dağ arasında inşa edilen girişteki yazıt yeri boştur. Kalenin yakınındaki kayaların üzerinde ve kalenin içinde gözetleme kuleleri vardır; duvarlarının nişleri olan düz tabanlı küçük bölümler vardır. Binanın etrafında taş basamaklar, bir yapının dairesel bir harabesi ve bir su deposu vardır. Saksı, kil ve fayans parçaları, cam malzemeler, gözyaşı şişeleri; çeşitli dönemlere ait ikon ve takılar burada bulunmuştur.

Gumustug (Avliyana) Kalesi

Torul ilçesine 30 km. Uzaklıktaki Gümüşlük Köyü’ndedir. Nehrin iki yakasındaki harabelerde Bizans döneminden kalma silahlar kalmış ve “Konstantinata” ile okşanan sikkeler bulunmuştur. Sol taraftaki 1,5 metrelik beş sütunun bir tapınağın kalıntıları olduğu bilinmektedir.

Camiler

Süleymaniye Camii

Gümüşhane’nin eski yerleşim bölgesi Süleymaniye Mahallesi’ndedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Cami, restorasyonlar nedeniyle özgünlüğünü kaybetmiştir. Selçuklu geleneğini sürdüren dikdörtgen şeklindeki cami, Mihrab’a (Mekke yönünü gösteren bir cami duvarındaki niş) dikey olarak uzanan üç nefeden oluşmaktadır. Kalın, silindirik gövdeli minare hala güçlüdür. Camiye bağlı medrese günümüze ulaşamamıştır.

Küçük Camii

Eski Gümüşhane yerleşim bölgesinde Süleymaniye Camii’nin arkasındaki bahçelerin içinde yer alır. Yapısı hakkında bilgi kesin değildir. 12. yüzyılda “Danishmendliler” in yerleşmesinden sonra inşa edilmesi gerekiyor. Temel plan, tek bir kubbe ile örtülü bir karedir. Yaklaşık 10 m yüksekliğindeki kubbe, küçük taşlarla yapıştırılmıştır. Kapı ve pencereler dairesel kemerli. Keskin kemerli mihrap gri taştan yapılmıştır.

Köprüler

Tohumoğlu Köprüsü

Tohumoğlu bölgesinde Gümüşhane-Erzurum yolu üzerindedir. Selçuklu Devleti dönemine ait olduğu varsayılmaktadır. Küçük taşlardan yapılmış, iki gözlü ve hafif keskin kemerli bir köprüdür.

Gümüşkaya (Kodil Bahçe) Köprüsü

Köprü Gümüşkaya yolu üzerindedir. Tek gözlü ve kesme taştan yapılmıştır. Biraz keskin kemerli köprü bugün hala kullanılmaktadır.

Meryem Ana (Meryem Ana) Köprüsü

Aynı adlı iki köprü vardır; biri Büyük Cit Vadisi’nde, diğeri Cit Çayı’nda. Her iki köprünün de Meryem Ana Kilisesi’ne varmak için inşa edilmesi gerekiyor. Biraz keskin kemerli ve küçük taşlar düzenleyerek yapılmış, tek ve geniş gözlü bir köprüdür. Bugün hala kullanımda.

Gümüşhane Köprüsü

Gümüşhane’nin merkezinde, Harsit Çayı’nda, Köprübaşı adı verilen bir bölgede iki sokağı birbirine bağlayan köprü iki gözden oluşuyor; biri büyük diğeri küçük. Kesme taştan yapılmış köprünün iki gözü arasında bir yapı yazısı vardır. Sulus hat ile mermer üzerine yazılan kitabe göre, köprü 1575 yılında Ferruh Zad oğlu Halifi tarafından yaptırılmıştır. Bu tarih, Üçüncü Sultan Murad’ın zamanına denk gelmektedir.

Kamberli Köprüsü

Gümüşhane’nin Canca Mahallesi’ndedir. Harsit Çayı’nda yer alan köprü tek gözlü ve kesik taşlardan yapılmıştır. Kısmen restore edilmiş olan köprünün bir yazıtı yoktur.

Ardesa Köprüsü

Torul ilçesinde bulunan Köprü 1890 yılında kesme taşlardan yapılmıştır. Ayakları üzerine inşa edilmiştir; ikisi su yolunda ve diğerleri her iki tarafta. Ayaklar arasında dairesel kemerler vardır. Köprü korkuluğu da kesme taşlardan yapılmıştır.

Geleneksel Halk Mimarisi

Gümüşhane Evleri

Temel yapı malzemeleri taş, kerpiç ve ahşaptır. Avlu ve yanlarda düzenlenmiş odalardan oluşmaktadır. Bu evlerin zemin katı günlük kullanımdan dolayı mutfak, banyo, WC, kiler ve günlük yaşamın diğer yerlerinden oluşmaktadır. Üst katlar ve çatı katı yatak odası ve misafir odası olarak tasarlanmıştır. Evlerin dış görünümü, doğal manzara ile muhteşem bir uyum içindedir. Türleri ve güzellikleri açısından çağdaş mimarlık için bir model oluşturma kalitesine sahiptirler.

Sarıçiçek Köy Odaları

Gümüşhane’nin Sarıçek Köyü’nde yer alan odalar merkeze 27 km uzaklıktadır. Hacı Ömer Ağa tarafından köye gelen misafirleri ağırlamak için inşa edilen odalar 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Halk sanatının gücünü ahşap işleri, renkli tabloları ve ilk günün tazeliği ve zarafeti ile yansıtıyorlar. Ahşap parçalar çivi kullanılmadan farklı bir teknikle bir araya getirilmiş ve büyüleyici tarzda motifler ve rokoko tarzında stilize yapraklardan yapılmış bir ahşap dekorasyon stili kullanılmıştır. Türk Mimarisinin güzel ve ilginç örneklerinden biridir.

Kiliseler

Hagios Georgios Manastır Kilisesi

Hutura Köyü’ne giden yolun sağ tarafında bir tepede bir manastır kalıntısı ve bir kilise vardır. 14. yüzyılın ilk yarısında Trabzon Prensi Aleksios Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Temel plan kubbe ile örtülü bir haçtır. Her biri apsisin önüne yerleştirilmiş bir transept tarafından doğudan batıya genişletildi. Batı tarafında ana revak vardır. Bina bitki (üzüm, kıvrık dal, palmiye ağacı) ipi ve ejderha motifleri ile dekore edilmiştir. Pencerelerin üzerine Mesih ve Aziz Georgios’un sembolleri çizildi.

Ayvalos Kilisesi

Kilise il merkezinin sınırları içinde ve Mescitli Köyü’nden Arnavutlu Yaylası’na giden yolun sağ tarafındadır. Küçük ve dikdörtgen planlıdır. Kapısı düzdür ve üzerinde beşik tonozlu cephe vardır. İçindeki freskler hala görünür olmasına rağmen, genel olarak harap durumdadırlar.

Çakırkaya (Kalur) Kaya Kilisesi

Şiran ilinin Çakırkaya Köyü’ndedir. Kaya kütlesini düzgün ve özenli bir işçilik özlemiyle yapılır. Temel plan, doğudan batıya doğru üç nefli bazilika planıdır. Kilisenin önünde odalar ve yanında bir kaya şapeli vardır. Trabzon Kiliseleri’ne plan ve mimari bileşenler açısından benzerliği dikkate alınarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Orta sütunlar çöktü. Kilise bir kaya kilisesi olması nedeniyle ilginç bir model.

Panaghia (Meryem Ana) Manastır Kilisesi

Torul İlçesi’nin Cit Vadisi’ndeki Cit Deresi’nin sol tarafında yer alan yamaçtadır. Yüksek duvarlarla çevrili avlu ve kilise kalıntıları burada görülebilir. Kilisenin ilk olarak 890 ve 900 yılları arasında üç keşiş tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bir haç gibi planlanan kilisenin üç dairesel apsisi var. Ana yeri kaplayan kubbe, Trabzon Ayasofya Kilisesi’ne benzemektedir.

Olucak (İmera) Manastır Kilisesi

Merkeze 15 km. Uzaklıktaki Olucak Köyü’ndedir. Olucak (Imera) Köyü eski bir yerleşim yeridir. Manastır, bugün iyi durumda olan yerleşim alanındaki binalardan biridir. Köye bakan geniş bir alana inşa edilmiştir. Bir şapel ve bahçe duvarının kuzey tarafında birkaç küçük oda bulunmaktadır. Yazıtında 1350 yılında inşa edildiği; ancak 19. yüzyılda restore edilmesi gerekiyor.

Sanata Çakallı Kilisesi

Çakallı (Yaylaköy) yerleşiminin merkezindedir. Temel plan, üç nefli bir bazilika planıdır. Kilisenin ana duvarları genel olarak iyi durumdadır. Kaplama tamamen çöktü. İki kapıdan biri batı tarafında, diğeri kuzey tarafındadır. İyi dengelenmiş aydınlatma, yan duvarlardaki ve apsislerdeki pencerelerle sağlanır. Köşelerde heykel taşı kullanılmıştır. Kilise 19. yüzyıl mimarisinin özelliklerini sergilemektedir.

Pavrezi Şapeli

İl merkezi sınırları içinde bulunan şapel, Mescitli (Beskilise) Köyü yakınındaki Pavrezi’de yer almaktadır. Küçük, dikdörtgen şekilli ve tek nefli bir yapıdır. Apsisin beşik tonozunda, 1405 yılında inşa edildiğini gösteren bir yazıt vardır. Bina, iç duvarları süsleyen freskleriyle ünlüdür. Bu çizimlerde İncil’den ve kilise ustalarından sahneler tasvir edilmiştir. Bunlar Geç Bizans Sanatı’nın başarılı örnekleri olarak kabul edilir.

Noel Baba Kiliseleri (Dumanli)

Geçmişte önemli bir yerleşim yeri olan Santa (Dumanlı), Gümüşhane’ye 45-50 km uzaklıktadır. Bu bölgenin mahallelerinde: Terzil’deki St. Theodor Kilisesi, Binatlı Peygamber İlyas Kilisesi, İshan’daki St. Kiryaki Kilisesi ve İshan Pistoflu’daki St. Christopher Kilisesi, Cakalli’deki Çakalli Kilisesi, St. Konstantinos ve St. Petros Kiliseleri Cinganli Komşular önemli olanlardır. Bunların 1860 veya 1870’lerde yapıldığı tahmin edilmektedir. Kiliseler orijinal kapı ve pencere çerçeveleri, çapraz kabartmaları ve çan kuleleri (çan kuleleri) ile dikkat çekiyor.

DİĞER TURİSTİK, DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

Promenades

Limni Gölü

(Soğuksu Orman İçi Dinlenme Yeri) Torul İlçesi’nin Zigana Köyü’ndeki Limni Krater Gölü ve çevresi, zengin bitki örtüsü ve faunası, özel iklim özelliğine sahip temiz havası ve muhteşem doğal güzellikleri ile ziyaretçileri büyülemektedir. Ayrıca 200’den fazla endemik bitki türü, kamp ve karavan tesisi ile sağlık ve huzur sağlamaktadır. Limni Gölü’ne Gümüşhane’ye 25 km uzaklıktaki Torul ilçesinden ulaşılmaktadır.

Tomara Şelalesi

Sonbahar, Şiran ilçesine 25 km. Uzaklıktaki Seydibaba Köyü’ndedir.

Tomara Güz, neredeyse kayaları parçalayan 15-20 m’lik bir yerden yayılır ve 20-25 m yükseklikteki su yoluna düşer. Sonbaharın ve çevresinin zengin flora ile kurulmuş uyumlu manzarasını görmeye değer. Güz çevresinde yeme-içme ve dinlenme tesisleri bulunmaktadır.

Gümüşhane – Artabel Gölleri Tabiat Parkı

orul ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölgeye en uygun şekilde Gümüşhane’ye 50 km uzaklıktaki Gulacar Köyü üzerinden ulaşılabilir. Bölge, iki farklı jeolojik zaman diliminde devam eden volkanik aktiviteden kaynaklanan oluşumlarla doludur. Bölgede 18 krater gölü vardır. Artabel Gölleri, zengin jeolojik, jeomorfolojik, flora ve fauna özellikleri ile peyzaj özellikleri açısından da oldukça değerlidir. 1998 yılında bir Doğa Parkı için 5859 hektarlık bir alan tahsis edildi.

- Advertisement -

Gümüşhane, doğa anıtları gibi asırlık ağaçları için de dikkat çekiyor. Bunların arasında; Evliya Ardıç (700 yaşında), Ali Ağa’nın Kavak, Orumcek Ormanı (Örümcek Ormanı) Ladin-1, (450 yaşında), Örümcek Ormanı Ladin-2 (500 yaşında) ve Anıt (Anıt) Köknar Ağacı sayılabilir.

Gümüşhane’de Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı ve Yukarı Kulaca, Mahmatlı ve Çamallı Köylerinin Yaban Hayatı Yönetim Alanları da bulunmaktadır.

Mağaralar

Gümüşhane’nin jeolojik yapısı nedeniyle çevresinde çok sayıda küçük ya da büyük mağara vardır. Bunlardan en önemlileri Karaca, Arili, Kartalkaya, K. Ardıçlı, Ambela, Köprübaşı, Taşbaşı, Altıntaş, Yaylim, Ustuacık, Cingora, İnönü, Kabanbaşı, Mamatlar, Arsa, İkisu mağaralarıdır.

Karaca Mağarası

Torul ilçesi Cebeli Köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası, Merkeze 17 km uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 1550 m yüksekliktedir ve 12. kilometrede Gümüşhane-Trabzon karayolundan kuzeye ayrılan 4 kilometrelik bir güzergah izlenerek ulaşılabilir. Ana tur rotasından sonraki yol, tur otobüsleri için rahat bir seyahat sağlayan 4 kilometrelik, iki şeritli, asfaltlı bir yol. Mağara bölgesinde kırsal kafeler ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğlence tesisleri gibi tesisler bulunmaktadır.

Karaca Mağarası, damlataş formasyonları bakımından zengindir. Bu damlataşların renk ve şekil bakımından birçok çeşidi vardır. Mağaranın içinde sarkıtlar, dikitler, sütunlar, organ şeklindeki duvarlar, bayrak figürleri ve perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve ayrıca damlataş havuzlarının küçük dikitlerinde oluşan mağara gülleri , oldukça ilginç. Mağaradaki damlataş havuzları çok büyüktür. Mağara bir bütün olarak ele alındığında, mağaranın giriş noktasından bitiş noktasına 150 m uzunluğunda olduğu anlaşılmaktadır. Tavan yüksekliği ortalama 18 m’dir. Mağaranın toplam iç alanı 1500 m2’dir.

Yaylalar

Gümüşhane’de Türkiye’nin yayla açısından zengin şehirlerinden biri olan Zigana, Kadirga, Erikbeli, Sazalani, Cam Piknik ve Kalis Yaylası en önemlileridir.

Zigana Turizm Merkezi – Zigana Platosu

Gümüşhane – Trabzon yolunun 60. kilometresindeki Zigana Tüneli’nden geçtikten sonra doğuya 3,5 kilometrelik stabilize bir yolla ulaşılıyor. Zigana’ya Trabzon il merkezinden 112 kilometrelik asfalt yolla da ulaşılabilir. 2032 m yüksekliğindeki Zigana Yaylası aynı zamanda bir kayak merkezidir. Her türlü altyapı hizmeti verilmiştir.

Zigana, yaz aylarında çim kayağı ve kış aylarında kayak turizmine olanak sağlayan Türkiye’nin eşsiz yerlerinden biridir. Hem ıslak deniz hem de karasal iklimlerin özelliklerini gösteren ilginç bir bölgedir.

Kayak sezonu Aralık ayında başlar ve Nisan ayına kadar devam eder. Kar kalınlığı yaklaşık 100-150 cm’dir. Kayak merkezinde bir teleskis ve Baby-Lift tesisi bulunmaktadır. Tesisin uzunluğu 661 m’dir ve 843 kişi / saat kapasiteye sahiptir. Kayak pisti 100-200 metre genişliğinde ve ortalama eğimi% 20’dir.

Altıntaşlar (Kalis) Yaylası

Gümüşhane – Torul yolunun 15. kilometresinden Şiran yoluna, ardından Hasköy, Gülacar Köyleri’nden geçen bir yolla (a12 km toprak yol ve 40 km asfalt yol olan) ulaşılıyor. Gümüşhane’ye 67 km uzaklıktadır. Altıntaşlar Deresi, altyapısı kısmen tamamlanan platodan geçmektedir. Alabalık bu derede bol miktarda bulunur.

Kam (Çam) Pikniği

Gümüşhane-Bayburt yolunda 2,5 km gidildikten sonra sağa dönerek ve 15 km toprak yolu takip ederek Cam Pikniği’ne varılabilir. Elektrik ve su tesislerinin yanı sıra ormanda kamp şömineleri, çöp toplama alanları, bir çeşme ve WC bulunmaktadır. Köknar, ladin, alnus ve yabani fındık ağaçlarıyla dolu olan Cam Piknik, yerel halk tarafından bir gezinti yolu olarak kullanılmaktadır.

Tonya – Erikbeli Turizm Merkezi – Erikbeli Yaylası

Tonya ilçesinden güneye 24 km’lik toprak yolla ulaşılmaktadır. 1800 m yüksekliğindeki Plato üzerinde tüm temel tesisler tamamlanmıştır. Erikbeli Turizm Merkezi, Kadırga, Catma Obası, Sazalani, Zigana ve Ken yaylalarına giden yolların kesişim noktasındadır. Erikbeli, Sazalani, Ken, Sinlice, Sikkirani ve Sis dağ yaylaları yürüyüş için elverişlidir. Erikbeli Turizm Merkezi, Ken Yaylası’nın 9 km, ormandaki Sikkiran Yaylası’nın 19 km kuzeyindedir.

 

Sazalani Platosu

Tonya’ya 24 km uzaklıktaki Erikbeli Turizm Merkezi’nin 5 km batısında yer alan Sazanalani Yaylası’na toprak yolla ulaşılmaktadır. 1700 m yüksekliğindeki Plato’da temel tesisler sağlanmaktadır.

Kadırga Yaylası

Kadirga Yaylası, Tonya’ya 24 km uzaklıktaki Erikbeli Turizm Merkezi’nin 14 km doğusunda yer almaktadır. Yayla 2300 m yüksekliğinde ve ağaç büyüyen sınırın üzerindedir. Binlerce insan her yıl Temmuz ayının üçüncü Cuma günü kutlanan Kadirga Festivali’ne geliyor. Halk oyunları gösterileri, yarışmalar, çok fazla hoopla yapılan eğlenceler sırasında tonlarca et, ekmek ve chiran airan tüketilir ve böylece Kadirga Festivali büyük bir çarşıya veya fuara benzer.

Spor aktiviteleri

Gümüşhane, bol oksijen, el değmemiş ormanları ve bu ormanların arasına gizlenmiş yeşil yaylalarıyla spor aktiviteleri için eşsiz bir yerdir. Bu yaylaların çoğu çadır ve karavan kampı için elverişlidir. Zigana, Taşköprü, Kazıkbeli, Kadırga, Artabel, Erikbeli yaylaları bu tesis için gerekli olan her şeyi sağlamaya hazır. Yaylalar ayrıca trekking için uygun parkurlara sahiptir. Bu yaylalardan bazıları arasında bisiklet turuna çıkılabilir. Bölgede mağaracılık da bir spor aktivitesi olarak tek başına önemlidir.

Kayak Merkezi, Aralık-Nisan ayları arasında Gümüşhane’ye 40 km uzaklıktaki Zigana’da bulunmaktadır.

Mutfak Kültürü ve Alışveriş

Gümüşhane’nin mutfak kültürü de köklü. Gümüşhane mantı (et mantı), kuşburnu çorbası, zuluflu çorbası, un herlesi çorbası, gavut çorbası, pagla denlisi (yeşil fasulye ve bulgurlu bir yemek), borani (zeytinyağı, domates, soğan, yeşil biber ile sıcak bir yemek), fitfit hasili, patates kavurma, muhla, yergok doldurulmuş sebze, sütlü hasil, lor dolma sebze, ekmek yemek, citma fasulye, kaygana, siron, ev yapımı makarna, lemis, ev yapımı makarna tatlısı, hasude kuymagi, siyah helva, burma, tel helva, lalanga iyi bilinen yiyecekleri arasındadır. Trabzon-Gümüşhane Otoyolunun ana tur güzergahındaki catering tesislerinde alabalık ve yöresel yemeklerin tadına bakmak mümkün. Hem kuşburnu ürünlerini, pestil-kome (güneşte kurutulmuş meyve hamurunun ince tabakası) ve cevizin tadına bakabilir ve arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz.

- Advertisement -

Kelkit’ten zilli (bell) kilim, Hereke tipi ipek ve yün halılar ve Torul ve Kurtun ilçelerinden ağaç işleri satın alabilirsiniz. Siran Süt Fabrikası’nda üretilen doğal kan deposu, dut pekmezi, Gümüşhane kasarı (koyun sütünden yapılan açık sarı peynir), el yapımı yün çoraplar ve gümüş eserler de alışveriş listenize eklenebilir.

- Advertisement -